Dopłaty do odszkodowań

Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych

Miałeś kolizję lub wypadek w ostatnich 3 latach?

Twój kosztorys na pewno został zaniżony!
Prześlij nam kosztorys do bezpłatnej analizy,a my zaproponujemy wysoką dopłatę do odszkodowania!

Poznaj najlepsze dopłaty

Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych z OC i AC to przede wszystkim nasza główna specjalizacja.  Swoje działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu, dzięki czemu system który opracowaliśmy z pewnością ma skuteczność 100%. Jak już pewnie wiesz, niestety  ponad 90% kosztorysów sporządzanych przez firmy ubezpieczeniowe jest zaniżonych. Nie martw się dopłacimy należną Ci część.

Siedziba najlepszych dopłat  jak już pewnie wiesz mieści się w Łodzi, przede wszystkim miasto to jest naszym głównym terenem działania, w związku z dopłatami do odszkodowań komunikacyjnych, dopłat do odszkodowań z OC AC sprawcy.
Jednak nie ograniczamy się tylko do Łodzi, również pomagamy naszym klientom z województw ościennych. woj. Mazowieckie, woj. Wielkopolskie, woj. Śląskie. Zapraszamy do konsultacji w biurze jak i do konsultacji online, zadzwoń do nas lub wypełnij formularz kontaktowy a my skontaktujemy się z Tobą.

O dopłaty do odszkodowań mogą starać się wszystkie osoby, które uważają, że uzyskały zbyt mało odszkodowania. Warto wiedzieć, że towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek w 100% zrekompensować wszystkie straty, jakie poniesie poszkodowany. Niestety, statystyki wskazują, że duży odsetek kierowców otrzymuje zaniżone sumy odszkodowania. Żeby mieć pewność, że otrzymano właściwą kwotę, należy dokładnie przyjrzeć się kosztorysowi naprawy oraz decyzji wydanej przez ubezpieczyciela. Legalne dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych można uzyskać wtedy, gdy od szkody nie minęło więcej niż 3 lata.

Co to jest szkoda?

Przepisy prawne wprost nie określają, co należy rozumieć pod pojęciem szkody. Jej powstanie wiąże się natomiast ze zdarzeniem, jakie ją powoduje oraz z adekwatnym związkiem przyczynowym pomiędzy zdarzeniem a szkodą. W nawiązaniu do definicji wypracowanej przez doktrynę za szkodę uznaje się uszczerbek w dobrach prawnie chronionych, którego osoba poszkodowana doznała wbrew własnej woli. Uszkodzenie samochodu zalicza się do szkód majątkowych.

Szkoda komunikacyjna jest szkodą, jaka wynika wskutek kolizji lub wypadku drogowego. To, w jaki sposób jest zgłoszona zależy od faktu, czy uzyskanie odszkodowania ma nastąpić z OC sprawcy, czy z AC. Każdorazowo zasadność i wysokość odszkodowania ustalana jest przez ubezpieczyciela w postępowaniu likwidacyjnym. Za szkodę całkowitą uważa się taką, w jakiej naprawa przekracza 70% wartości pojazdu w przypadku odszkodowania z AC oraz 100%  – w przypadku szkody z ubezpieczenia OC. Odszkodowanie za szkodę dotyczy zarówno szkód materialnych, jak i szkód osobowych.

Co można zrobić w sytuacji gdy odszkodowanie jest zaniżone.

Odwołania od decyzji ubezpieczyciela bardzo rzadko odnoszą zamierzony skutek w związku z tym, pozostaje pozyskanie kosztownej ekspertyzy niezależnego rzeczoznawcy i wystąpienie na drogę sądową przeciwko firmie ubezpieczeniowej. Niewątpliwie wiąże się to z poniesieniem kosztów sądowych, zastępstwa procesowego i opinii biegłego. Bezwątpienia można też prościej! Wystarczy wysłać do nas kosztorys. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumenty i zaproponujemy satysfakcjonującą dopłatę, która dla poszkodowanego oznacza koniec problemów z ubezpieczycielem.
Oferujemy bezpłatne auto zastępcze
.

Kiedy starać się o dopłatę?

Warto starać się o dopłaty do odszkodowań OC, jeśli z ubezpieczycielem nie zawarto ugody. Można to robić nawet wtedy, gdy już sprzedano samochód, albo nie został on do końca naprawiony. Co istotne – najlepsze dopłaty uzyskać można także wtedy, gdy szkoda jest całkowita!

Jak wygląda procedura dopłaty do odszkodowania?

Dopłata do odszkodowań – W przeciwieństwie do długich procesów sądowych zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Procedura dopłaty do odszkodowania nie powinna potrwać dłużej niż kilka dni.
Po analizie kosztorysu i akceptacji zaproponowanej kwoty, podpisujemy umowę i niezwłocznie przekazujemy dopłatę.

Jesteśmy znani z tego, że dopłaty do odszkodowań za uszkodzone auto pozyskujemy sprawnie. Kierowcy zawsze są zadowoleni ze współpracy.

Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych krok po kroku:

 1. Dostarczenie kosztorysu i decyzji wypłaty od Twojego ubezpieczyciela. Możesz go nam wysłać lub dostarczyć do biura.
2. Analiza kosztorysu i propozycja dopłaty do odszkodowania.
3. Podpisanie umowy cesji.
4. Wypłata należności gotówką
lub przelewem na wskazane konto.

Dopłaty do odszkodowań komunikacyjnych to rozwiązanie na jakie warto się zdecydować, jeśli uzyska się zbyt niskie odszkodowanie. Można odwołać się od decyzji ubezpieczyciela za naszym pośrednictwem i szybko uzyskać satysfakcjonującą sumę za powstałą szkodę

Kontakt